Båtopplag


Når båtsesongen er over og vinteren nærmer seg kan det være praktisk og lønnsomt å lagre båten sin innendørs. Vi tilbyr innendørs opplag i våre 4500m2 store haller på Svåbekk.


Skulle det være ønskelig utfører våre medarbeidere også alt av service og vedlikehold på båt og motor.